massaje1Fysioterapi er en del av det offentlige helsetilbudet og fysioterapeuter er offentlig godkjent helsepersonal. Behandling hos en fysioterapeut er basert på en anamnese(sykehistorie) og en grundig fysisk undersøkelse. Første timen (anamnese/undersøkelse)tar som regel mellom 30 og 60 min avhengig av problemstillingen. Etter undersøkelsen foreslår fysioterapeuten et behandlingsopplegg og dette drøftes sammen med pasienten før en avgjørelse blir tatt.

Behandlingen kan bestå av blant annet:
- Informasjon om hva en kan gjøre selv ifm plagene
- Veiledet trening (indiv eller gruppe) ifm kronisk sykdom eller opptrening etter skader
- Smertebehandling;elektroterapi,smertepunktbehandling
- Ledd- og muskel mobilisering vha tøyning/stretching med mer.
- Taping

Individuelle oppfølgingstimer varer ca 30 min. Gruppetimer inntil 60 min.