3.png

Priser for fysioterapi med driftstilskuddsavtale:
Takster fastsatt av Helsedepartementet: Se takstplakat på klinikken eller spør personalet.

Innleggssåler kr 1.400

Avbestilling:
Timer som ikke er avbestilt 24 timer før (eller arbeidsdagen før ved helg/helligdager) blir belastet i sin helhe, dvs både trygde- og egenandel.